STYRELSEN 2018

Ordförande:                            Vice ordförande:
Minna Nyman                          Ella Holm
Emmovägen 71                       Smedasvägen 152
68840 Lappfors                       68840 Nederlappfors
tel: 040-0927909                     tel: 044-9765203

                                                                                              

Sekreterare:                              Kassör:
Jeanette Kiisk                            Carina knutar
Smedasvägen 64                      Smedasvägen 25
68840 Lappfors                         68840 Lappfors
tel: 050-3748198                       tel: 050-0601716

Övriga styrelsemedlemmar: William Stara, Robin Sjöbacka, Ted Nyman

Suppleanter: Ida Knutar, Axel Norrbacka

Styrelsen är vi som håller igång LUF. Men på våra evenemang så behövs det alltid mer folk som hjälper till, önskar ni vara en av dem så är ni varmt välkomna! Att ordna evenemang är både roligt och lärorikt.