STYRELSEN 2020

Ordförande:                            Vice ordförande:
Ted Nyman                              Axel Norrbacka
Emmovägen                            Emmovägen
68840 Lappfors                       68840 Lappfors
tel: 0401806332           

                                                                                              

Sekreterare:                              Kassör:
Melissa Nylund                         William Stara
Emmovägen                             Smedasvägen 44 bst. 4
68840 Lappfors                        68840 Lappfors
tel: 050-3588971                       tel: 050-3568971

Övriga styrelsemedlemmar: Anton Norrbacka, Anna Sandell, Wilma Knutar

Suppleanter: Wilma Fred Häggman, Jim Blomqvist

Styrelsen är vi som håller igång LUF. Men på våra evenemang så behövs det alltid mer folk som hjälper till, önskar ni vara en av dem så är ni varmt välkomna! Att ordna evenemang är både roligt och lärorikt.