Lappfors Ufs kordninater:

N63 31.226 E023 12.531

Lappfors Ungdomsförening r.f.

large_org_129

Föreningsinfo
Heidevägen 116, 68840 Nederlappfors
E-post: lappforsuf( at )hotmail.com
www.lappforsuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 2:a ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Grill, Kiosk, Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Wlan / Internet

Kontaktperson
Minna Nyman
Telefon: 0400927909
E-post: lappforsuf( at )hotmail.com

Fakturor sänds till:

Lappfors Ungdomsförening

Carina Knutar
Smedasvägen 25
68840 Lappfors
tel: 0500601716